Kriteriji za selekcije maj 2016

Sestava selekcij – maj 2016

V mesecu maju se lahko dodajo novi člani in članice v obstoječe selekcije, če izpolnjujejo spodnje kriterije.
Kriteriji bodo se bodo za vse selekcije izračunali po ključu (sezona 2015 40% – rezultati 2016 60%).

Na trening kampu v mesecu aprilu bomo izvedli testiranje golfskih sposobnostih, kjer bodo lahko igralci in
igralke dobili dodatnih 5 odstotkov pri izboru v selekcijo maj 2016 in sicer iz dolge ter kratke igre. Na ta
testiranja pridejo člani selekcij in potencialni kandidati za selekcije.

Kriteriji za izbor

Člani in članice – U19+ (letnik 1997 in starejši)
- Slovenija Tour, EGA tekmovanja, ostala tekmovanja za WAGR v Sloveniji in tujini,
- Upošteva se 13 tekmovalnih dni.

Pogoji za vstop v selekcijo:

- Rezultati tekmovanja v tujini

 •  -4 ali bolje* - 3 točke,
 •  0 do -3* - 2 točki,
 •  + 1 do + 3* - 1 točka.

- Rezultati tekmovanja v Sloveniji

 • -5 ali bolje* - 3 točke,
 • 0 do -4* - 2 točki,
 • + 1 do + 3* - 1 točka.

* letnik 1997 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega

A selekcija moška in ženska selekcija (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)

Svetovna lestvica – 31.5.2016

 • med prvih 700 igralcev(moški) in 350 igralk (ženske) – letnik 1996 in starejši
 • med prvih 900 igralcev(moški) in 500 igralk (ženske) – letnik 1997
 • doseže vsaj 75 % vseh točk

B selekcija moška in ženska selekcija (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
Svetovna lestvica – 31.5.2016

 • med prvih 1400 igralcev (moški) in 700 igralk (ženske) – letnik 1996 in starejše
 • med prvih 1600 igralcev (moški) in 850 igralk (ženske) – letnik 1997
 • doseže vsaj 50 % vseh točk

Mladinci in mladinke – U18 (letnik 1998, 1999, 2000)
- Slovenija Tour, Junior Tour, Avstrija Junior Tour, Italija Tour, EGA tekmovanja, ostala tekmovanja za
WAGR v Sloveniji in tujini,

- Upošteva se 10 tekmovalnih dni.
Pogoji za vstop v selekcijo (točke veljajo za bela udarjališča):

- Rezultati tekmovanja v tujini

 • -2 ali bolje* - 3 točke,
 • + 2 do -1* - 2 točki,
 • + 3 do + 5* - 1 točka.

- Rezultati tekmovanja v Sloveniji

 • -3 ali bolje* - 3 točke,
 • +1 do -2* - 2 točki,
 • +2 do + 4* - 1 točka.

* letnik 1999 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega
* letnik 2000 imajo rezultat +2 udarca od predpisanega

A selekcija mladinska selekcija U18 (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
Svetovna lestvica, 31.5.2016

 • med prvih 1300 igralcev(mladinci) in 700 igralk(mladinke) - letnik 1998
 • med prvih 1500 igralcev(mladinci) in 850 igralk(mladinke) - letnik 1999
 • med prvih 1700 igralcev(mladinci) in 1000 igralk(mladinke) - letnik 2000
 • doseže vsaj 75 % točk

B selekcija mladinska selekcija U18 (izpolnjevati mora vsaj 1 pogoj)
Svetovna lestvica - 31.5.2016

 • med prvih 2000 igralcev (mladinci) in 1000 igralk (mladinke) - letnik 1998
 • med prvih 2300 igralcev (mladinci) in 1250 igralk (mladinke) - letnik 1999
 • med prvih 2700 igralcev (mladinci) in 1500 igralk (mladinke) - letnik 2000
 • doseže vsaj 50 % točk

Ml. mladinci in mladinke – U15 (letnik 2001, 2002, 2003)
- Slovenija Tour, Junior Tour, Avstrija Junior Tour, Italija Tour, EGA tekmovanja, ostala tekmovanja za
WAGR v Sloveniji in tujini,
- Upošteva se 7 tekmovalnih dni.

Pogoji za vstop v selekcijo (točke veljajo za bela udarjališča):

- Rezultati tekmovanja v tujini

 • 0 ali bolje* - 3 točke,
 • +4 do +1* - 2 točki,
 • +5 do + 8* - 1 točka.

- Rezultati tekmovanja v Sloveniji

 • -1 ali bolje* - 3 točke,
 • +3 do 0* - 2 točki,
 • +4 do + 7* - 1 točka.

* letnik 2002 imajo rezultat +1 udarec od predpisanega
* letnik 2003 imajo rezultat +2 udarca od predpisanega

Za dečke, ki igrajo iz rumenih udarjališč, so kriteriji za 2 udarce nižji. Za deklice, ki igrajo iz rdečih udarjališč,
so kriteriji za 2 udarci nižji.

A selekcija ml. mladinska moška in ženska ekipa – U15

 • doseže vsaj 75 % točk

B selekcija ml. mladinska moška in ženska ekipa – U15

 • doseže vsaj 50 % točk

Apr 14, 2016